Som psykoterapeut er jeg uddannet i Specular-metoden. Se evt www.specular.dk

Først i et uddannelsesforløb fra 2000-2004 og derefter med en overbygning fra 2014 -2017.

Jeg har været i terapi selv med Specular-metoden i perioder siden 1992.

Derudover har jeg gennem årene været på enkeltstående kurser andre steder med kropsterapi, musikterapi, drømmeterapi og kunstterapi.

Helt centralt i Specularmetoden er synet på mennesket som et væsen bestående af to lag. Kernen, som er det dybeste og mest autentiske lag i os,

hvor vi er i balance med os selv og masken som overfladelaget, hvor vi er ude af balance.

Specularmetoden er en integrativ metode, idet der integreres elementer fra flere psykoterapeutiske retninger.

Et vigtigt udgangspunkt er den psykodynamiske tradition

med undersøgelse af livshistoriske mønstre og deres betydning for voksenlivets problematikker.

Derudover arbejdes med inspiration fra kropsterapeutisk teori, bl.a. Wilhelm Reich og Alexander Lowen.

Den humanistiske psykologi med Carl Rogers og Abraham Maslow som repræsentanter og mindfulnesstraditionen,

med Bob Moore som central inspirator, er andre vigtige elementer i Specularmetoden.

Derudover arbejdes også med kunst -, lyd-, drømme- og gestaltterapi.

Specularmetoden sigter på at skabe en balance mellem en indadrettet, selvfordybende proces,

som øger bevidstheden om krop/psykesammenhængen,

og en udadrettet, udtrykkende proces, der både virker følelsesforløsende og centrerende.

Specularmetoden arbejder med krop, følelser, tankeprocesser, udtryk og energi.

Min baggrund.

Qua min baggrund som skuespiller, historiefortæller, sanger og underviser med speciale i krop, udtryk og stemmearbejde,

har du mulighed for at kunne bruge krop, åndedræt, udtryk i form af lyd og stemme, billeder eller bevægelse,

eventyr, mytologiske fortællinger og drømme som redskaber i det terapeutiske arbejde du laver sammen med mig.

Jeg oplever, at dette terapeutiske udtryksarbejde er yderst givende også i samspil

med den mere indadvendte mindfull – prægede indre lytten til sig selv, som Specular-metoden også opfordrer klienten til.

Mit fokus som terapeut er på det skabende element i den menneskelige psyke;

det sted i os og den stemme i os, som uanset hvad livet byder os

og hvor langt væk vi kan føle, at vi er kommet fra os selv, er parat til at kalde os tilbage.

Tilbage til kernen i os, til ressourcerne og den indre visdom vi alle indeholder.

Jeg er optaget af den umådelige kreativitet vi indeholder som mennesker;

ikke bare kreativitet i forhold til at skabe noget uden for os selv

men også en kreativitet i forhold til at finde vej i livet,

finde håb i håbløsheden, finde mening i meningsløsheden, finde styrke i sårbarheden, finde lys i mørket.

Jeg sigter på at hjælpe dig med at finde Ariadnes røde tråd i labyrinten og både finde vej ind til kernen og se monsteret i øjnene,

men også kunne finde vej ud i verden og kontakten med verdenen.

At forbinde indsigt og udsigt. Balancere kontakten ind af til med kontakten ud af til.

Den menneskelige indre kreativitet er forbundet med kroppen og kroppens evne til at give os følelser, fornemmelser, sansninger og indre billeder.

Som terapeut hjælper jeg dig, min klient med at få kontakt med denne indre kreativitet,

høre dens stemme, mærke dens opfordringer og kunne forstå og tyde disse signaler

og forvalte og bruge dem i dit liv og din hverdag.